Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tietosuoja- ja rekisteriseloste 7.12.2019

Jalkojenhoitola Jalanjäljelle (y tunnus 3100464-5) on laadittu oma tietosuoja- ja rekisteriseloste.

Rekisterin nimi:

Jalkojenhoidon asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Tarkoituksena on kerätä asiakkaiden tietoja asiakassuhteen hoitamiseksi.

Ajanvarauksen yhteydessä kirjoitetaan asiakkaan nimi ja puhelinnumero manuaaliseen ajanvarauskirjaan.

Nettiajanvarausta tehdessä asiakas ilmoittaa nimensä ja puhelinnumeronsa. Lisäksi asiakas voi vapaaehtoisesti ilmoittaa sähköpostiosoitteensa ja mahdollisia lisätietoja jalkojenhoitoon liittyen.

Jalkojenhoidon asiakaskortti:

Ensimmäisen käynnin yhteydessä asiakas täyttää jalkojenhoidon asiakaskortin, jossa kysytään asiakkaan nimi, puhelinnumero, osoite, syntymävuosi ja ammatti. Lisäksi tiedustellaan asiakkaan sairauksia ja lääkityksiä, apuvälineitä ja jalkojen itsehoitotottumuksia.

Sairaudet ja lääkitykset toivotaan täytettävän ainakin niiltä osin, millä sairauksilla tai lääkityksillä on merkitystä jalkojenhoidon kannalta. Esimerkiksi veriteitse tarttuvat sairaudet, diabetes, nivelreuma tai muu tuki- ja liikuntaelinsairaus, ihosairaudet, sydän- ja verisuonisairaudet, syöpä ja niihin liittyvät hoidot. Lääkitysten osalta tärkeintä on tietää käyttääkö asiakas verenohennuslääkkeitä.

Asiakkaan apuvälineiden käyttö on myös tärkeä tieto jalkahoitajalle. Käyttääkö asiakas pyörätuolia, rollaattoria, erikoisvalmisteisia kenkiä tai tukipohjallisia.

Asiakastietolomakkeen lopussa kysytään asiakkaan lupaa, saako hänelle lähettää postia, tekstiviestejä tai sähköpostia. Lähettäjänä Jalkojenhoitola Jalanjälki / jalkojenhoitaja Katja Tuunanen.

Tietolähteet:

Jalkojenhoidon asiakasrekisterin tiedot saadaan aina asiakkaalta itseltään. Asiakas voi päättää antaako hän vastauksen kaikkiin asiakastietolomakkeen kysymyksiin.

Potilasvahinkotilanteessa asiakkaan jalkojenhoitajalle antamilla tiedoilla on suuri merkitys.

Jalkojenhoitajalle kertyy tietoa asiakkaasta myös jalkojenhoitotilanteessa. Tiedot asiakkaan jaloista merkitään manuaaliseen asiakasrekisteriin jokaisen hoitotoimenpiteen jälkeen. Tiedoksi merkitään, mitä asiakkaalle on tehty hoitotoimenpiteen aikana, mitä välineitä on käytetty, mitä havaintoja jalkojen kunnosta ja toiminnasta on tehty ja onko hoitotoimenpiteen aikana tullut mahdollisesti haavoja jalkoihin. Lisäksi kirjataan ylös mitä ohjeita asiakkaalle on annettu omahoitoon liittyen sekä mahdolliset sovitut jatkotoimenpiteet.

Tietojen luovutus:

Jalkojenhoitola Jalanjälki ei luovuta asiakkaidensa tietoja kenellekään ulkopuoliselle. Poikkeuksena potilasvahinkotilanne, jossa käytetään apuna ulkopuolista viranomaista selvittämässä mahdollista vahinkotapahtumaa.

Jalkojenhoitola Jalanjälki ei luovuta asiakkaiden henkilö- ja asiakastietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Asiakasrekisterin suojaustoimenpiteet:

Manuaaliset asiakastiedot ja tiedot hoitotoimenpiteistä säilytetään lukitussa kaapissa.

Sähköinen ajanvarausjärjestelmä Vello on käyttäjätunnuksen ja salasanan takana. Nämä tiedot ovat vain pääkäyttäjän eli jalkojenhoitaja Katja Tuunasen hallussa.

Vello huolehtii omalta osaltaan, että tietoturva-asiat ovat kunnossa.

Tarkastusoikeus:

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa Jalkojenhoitola Jalanjäljellä olevat itseään koskevat henkilö- ja hoitotoimenpidetiedot niin halutessaan.

Tästä voi esittää pyynnön jalkojenhoitajalle Katja Tuunaselle.

Asiakkaalla on oikeus ja velvollisuus korjata ja oikaista itseään koskevia henkilö- ja hoitotoimenpidetietoja.

Muu henkilötietojen käsittely:

Jalkojenhoitola Jalanjälki ei anna asiakasrekisterissään olevia tietoja kenellekään ulkopuoliselle taholle markkinointi- tai mainontatarkoituksessa.

Jalkojenhoitola Jalanjälki saattaa itse lähestyä asiakasrekisterissään olevaa asiakasta tekstiviestillä ta sähköpostilla jos asiakas on antanut siihen luvan.